Livet på gården

Det pågår oftast något projekt på gården som man kan delta i, till exempel  flytta fårstängsel, slå hagar, klippa gräs, något byggprojekt, saftning, syltning och hugga ved. Vill man så finns det odlingar och blommor, fruktträd och bär att ägna sig åt, allt beroende på säsong. Tänk bara på att vara försiktig och att all aktivitet sker på egen risk, där föräldrar är ansvariga för barnen.